به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز جمعه 04 اسفند 1402
3 نفر آنلاين
جستجو
موضوعات
  علوم انسانی
  فنی و مهندسی
  نمونه سوالات
  علوم پایه
  پزشکی
  کسب و کار
  فیزیک
  سرگرمی
  آشپزی
  غیره
  تاریخ و باستان شناسی
  کامپیوتر
عضویت / ورود

  عضو شويد


  فراموشی رمز عبور؟

  عضویت سریع

  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
  بازديد امروز : 143
  ورودي امروز گوگل : 0
  افراد آنلاین : 3
  تعداد اعضا : 2
  اي پي : 18.207.129.175
  مرورگر :
  سيستم عامل :
  امروز : جمعه 04 اسفند 1402
کدهای اختصاصی

تبلیغات

دانلود بررسی ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

دانلود بررسی ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل
دانلود بررسی ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

دانلود بررسی ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

مقدمه

با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمان­ها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.

با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.

با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.

امروزه ابعاد روابط تجاري بين المللي بيش از پيش گسترش يافته است. امكان دارد متبايعين ، اتباع كشورهاي مختلف باشند و يا مبيع در كشوري غير از كشور محل فعاليت يا اقامت مشتري تسليم گردد. بنابراين تاديه ثمن و تسليم مبيع با پيچيدگي­هايي روبروست و آثار ويژه اي را به دنبال خواهد داشت.

حقوق بين الملل، اصول و مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده كه در كشورهاي مختلف و در خصوص روابط حقوقي كه متضمن عنصر بين المللي است ، به موقع اجرا گذارده مي شود.

مقرراتي كه توسط مقامات ملي وضع مي شوند, ممكن است اينگونه روابط را در بر گيرند؛ ولي در واقع، اين مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملي اند و كاربرد محدودي دارند، در حاليكه برخي از مقررات بين المللي در همه كشورها رسميت يافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در مي آيند. كنوانسيون بيع بين المللي كالا مورخ 1980, يك موافقتنامه براي وضع قانون متحد الشكل بين المللي در اين راستا است.

"فهرست تفصیلی مطالب"

عنوان......................................................................................................... صفحه

مقدمه. 1

پرسشاصلی.. 4

پرسشفرعی.. 5

بررسیآثاروپیشینهتحقیق.. 5

اهمیتوضرورتتحقیق.. 6

اهدافتحقیق.. 7

فرضیهها7

روششناسی.. 8

گردآوریاطلاعاتودادهها8

سازماندهیپژوهش.... 8

بخشاول :10

عدمامکاناجرایتعهد. 10

درحقوقایران. 10

گفتاراول: مفاهیموکلیات... 12

مبحثاول: تعریفتعهدوارکانآن. 12

الف- تعهددرلغت... 13

ب- تعهددراصطلاح.. 14

ج- ارکانتعهد. 16

1-موضوعتعهد. 16

1-1-شرایطموضوعتعهد. 17

1-1-1-معلومومعینبودنموضوعتعهد. 17

1-1-2-مقدوربودنموضوعتعهد. 18

1-2-اقسامموضوعتعهد. 18

1-2-1-تعهدبهانجامدادنکار. 19

1-2-2-تعهدبهخودداریازانجامکار. 19

2-طرفینتعهد. 21

3-رابطهحقوقی.. 23

مبحثدوم: اسبابایجادتعهد. 25

الف- عقد. 25

ب- شبهعقد. 26

ج- جرم. 27

د- شبهجرم. 27

ه- قانون. 28

مبحثسوم: لزومانجامتعهد. 29

الف- اصلحسننیت... 30

ب- اصالةاللزوم. 31

1-دلايلاجتهادى.. 33

1-1-بناىعقلا.. 33

1-2-كتاب... 34

1-2-1- آيهشريفه «اوفوابالعقود. 34

1-2-2- آيهحرمتاكلمالبهباطل.. 34

1-2-3- آيه «احلاللهالبيع‏»35

1-3- سنت... 35

2-دلايلفقاهتى.. 36

2-1-قاعدهتسليط.. 36

2-2-شروط.. 37

ج- لزومانجامتعهددرقانونمدنىايران. 39

گفتاردوم: مفهومعدمامکاناجرایتعهدوآثارآن. 41

مبحثاول: سقوطتعهداتوعدمامکاناجرایتعهد. 41

مبحثدوم: اشکالعدمامکاناجرایتعهد. 47

الف- تلفشدنموضوعتعهد. 48

1-تلفمالامانی.. 50

2-تلفموردعقدتملیکیغیرمعوض.... 51

3-تلفموردعقدتملیکیمعوض.... 52

4-تلفمالمعینیکهانتقالآنموردتعهداست... 56

ب- فورسماژور. 57

1-فورسماژوردرحقوقبینالملل.. 60

2-فورسماژوردرحقوقایران. 61

3-شرایطفورسماژور. 61

3-1-حادثهبایدغیرقابلاجتنابباشد. 62

3-2-حادثهبایدغیرقابلپیشبینیباشد. 64

3-3-حادثهبایدخارجیباشد. 67

گفتارسوم: اثرعدمامکاناجرایتعهد. 70

الف- معافیتمتعهدازمسئولیتوانحلالقرارداد. 72

ب- معافیتمتعهدازمسئولیتوتعلیقاجرایتعهد. 78

بخشدوم :80

عدمامکاناجرایتعهد. 80

درکنوانسیونبیعبینالمللیکالاها80

گفتاراول: کنوانسیونبیعبینالمللیکالاتصویب،قلمرووساختارآن. 82

مبحثاول: تصویبکنوانسیون. 83

مبحثدوم: قلمروکنوانسیون. 85

مبحثسوم: ساختارکنوانسیون. 88

مبحثچهارم: تلاشکنوانسیوندرایجادوحدترویه. 91

گفتاردوم: عدمامکاناجرایتعهددرکنوانسیونوآثارآن. 93

مبحثاول: شقوقعدمامکاناجرایتعهددرکنوانسیون. 95

الف- غیرممکنشدناجرایتعهددراثرحادثهخارجی.. 96

1-مفهومحقوقیمانع.. 97

2-عدمقابلیتپیشبینیوپیشگیریازتحققمانع.. 99

ب- غیرممکنشدناجرایتعهدوشخصثالث... 102

ج- غیرممکنشدناجرایتعهدوقصورمتعهدله. 108

مبحثدوم: تعلیقاجرایتعهد. 109

مبحثسوم : لزوماخطار. 111

مبحثچهارم: امکاناجرایبخشیازقرارداد. 115

مبحثپنجم: آثارعدمامکاناجرایتعهد. 119

الف- معافیتازمسئولیتوحقمطالبهخسارت... 120

ب:- عدمتأثیرمعافیتازمسئولیتبرسایرطرقجبرانی.. 122

گفتارسوم : عدمامکاناجرایتعهددرنظامحقوقتطبیقیباتاکیدبرکنوانسیونبیعبینالمللیکالاها124

مبحثاول: نظامحقوقیفرانسه. 124

مبحثدوم : نظامحقوقیآمریکا131

مبحثسوم: نظامحقوقیانگلستان. 135

نتیجهگیری.. 141

منابعومآخذ. 147

فایل ورد با قابلیت ویرایشجهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نمایدبازدید : 337 | تاریخ : یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 زمان : 12:14 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما [0]

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


کد امنیتی رفرش