به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز جمعه 04 اسفند 1402
3 نفر آنلاين
جستجو
موضوعات
  علوم انسانی
  فنی و مهندسی
  نمونه سوالات
  علوم پایه
  پزشکی
  کسب و کار
  فیزیک
  سرگرمی
  آشپزی
  غیره
  تاریخ و باستان شناسی
  کامپیوتر
عضویت / ورود

  عضو شويد


  فراموشی رمز عبور؟

  عضویت سریع

  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
  بازديد امروز : 145
  ورودي امروز گوگل : 0
  افراد آنلاین : 3
  تعداد اعضا : 2
  اي پي : 18.207.129.175
  مرورگر :
  سيستم عامل :
  امروز : جمعه 04 اسفند 1402
کدهای اختصاصی

تبلیغات

بررسی پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

بررسی پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم
بررسی پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

بررسی پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

چکیده

پیشگیری اجتماعی توسط پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه ، با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط اجتماعی برای مبارزه ریشه ای با جرم و ناهنجاری ها حاصل می شود . امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته ، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه گرایی شده است . در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت میکند و به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و با تشکیل پلیس مردمی جلب مشارکت عمومی را در راستای حل مشکلات جامعه مهمترین هدف خود می پندارد و بر این باور است که امنیت یک تولید جمعی است . در پیشگیری اجتماعی ، پلیس تعامل بسیار نزدیک با خانواده ها و نهادهای اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی موجود در جامعه برقرار می نماید، مشکلات جوانان و نوجوانان را که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه می باشند را با اولویت بالایی می نگرد و با مدارس در سطح بالایی همکاری می کند و در خصوص بزهکاری اطفال و زنان با تشکیل پلیس زن ، برنامه ریزی وسیعی جهت شناخت مشکلات آنها می نماید و با بهره گیری از تعالیم دینی و ارتباط با نهاد های مذهبی بویژه مساجد ، در جهت تقویت شورا ، امر به معروف و نهی از منکر و رواج عطوفت اسلامی می کوشد تا به هر دو نوع پیشگیری اجتماعی رشد مدار و جامعه مدار دست یابد .

واژگان کلیدی

پلیس ، جرم ، امنیت شهروندان ، پیشگیری از جرم ، پیشگیری اجتماعی

فهرست مطالب

عنوانصفحه

1 – مقدمه .................................................................................................................................................. أ

2 - تعریف و تبیین مسئله ....................................................................................................................... أ

3 - سؤالات پژوهش ............................................................................................................................... ب

3 - فرضیه های پژوهش ......................................................................................................................... ب

4 - سابقه و پیشینه پژوهش .................................................................................................................. ت

5 - اهمیت و ضرورت پژوهش .............................................................................................................. ت

6 - اهداف پژوهش ................................................................................................................................... ث

7 - جنبه های جدید بودن و نوآوری طرح ......................................................................................... ث

8 - سامانه پژوهش .................................................................................................................................ت

9 - قلمرو مکانی و زمانی پژوهش ...................................................................................................... ج

فصل نخست : کلیات .............................................................................................................................. 1

مبحث نخست : مفاهیم واژگان ..............................................................................................................1

گفتار نخست : تعاریف و مفاهیم پلیس ................................................................................................. 3

1- تعریف پلیس در حقوق ایران ......................................................................................................... 4

2 - تعریف پلیس از نگاه سازمان ملل ................................................................................................ 5

3 - تقسیمات مختلف پلیس ................................................................................................................ 5

مبحث دوم : پیشینه تاریخی پلیس .................................................................................................... 6

گفتارنخست : پیشگیری اجتماعی از جرم در دوره های تاریخی توسط پلیس............................. 7

1 - دوره مادی پلیس و هخامنشی .................................................................................................... 8

2 - دوره سلوکی ، اشکانی و ساسانی ............................................................................................. 8

3 - دوره صفوی ..................................................................................................................................... 9

4 - دوره افشاریه و زندیه ...................................................................................................................... 9

5 - پلیس در دوره قاجار .................................................................................................................... 10

6 - دوره پهلوی ................................................................................................................................... 11

7 – دوره نظام جمهوری اسلامی ایران ............................................................................................. 11

مبحث سوم : مبانی پیشگیری پلیس ................................................................................................. 12

گفتار نخست : تعریف پیشگیری .........................................................................................................15

گفتار دوم : انواع پیشگیری از جرم ................................................................................................... 17

الف ) پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری ............................................................................ 17

ب ) پیشگیری عمومی و پیشگیری خصوصی از جرم ..................................................................... 17

ج ) پیشگیری ابتدایی ، ثانویه و ثالث ............................................................................................. 17

د) پیشگیری فعال و انفعالی ................................................................................................................ 18

ه ) پیشگیری اجتماعی و وضعی ......................................................................................................... 18

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری در علوم جرم شناسی ....................................................................... 19

مبحث چهارم : ویژگی هایپلیس پیشگیری ....................................................................................20

گفتار نخست :مفهوم پلیس جامعه محور ..........................................................................................21

گفتار دوم: خصوصیات پلیس و جایگاه آن در جامعه ...................................................................... 22

گفتار سوم: اخلاق مداری پلیس .......................................................................................................... 23

گفتار چهارم: ویژگی هایپلیس مطلوب در نظام اسلامی ............................................................ 24

الف ) ویژگی هایدرون سازمانی ...................................................................................................... 25

ب ) ویژگی هایبرون سازمانی ........................................................................................................... 26

گفتار پنجم : ویژگی اقتداردر نیروی پلیس .................................................................................... 27

گفتارششم: ویژگی پایبندی پلیس به قانون ..................................................................................... 27

گفتار هفتم : مسئولیت مدنی پلیس .................................................................................................. 28

گفتارهشتم : پلیس قضایی ................................................................................................................ 30

گفتار نهم : مدیریت پلیس و بهره وری واحد های انتظامی ........................................................ 32

گفتاردهم : پلیس زن ......................................................................................................................... 33

مبحث پنجم : مفهوم امنیت ................................................................................................................ 34

1 - تعاریف امنیت ................................................................................................................................. 35

2 - اقسام امنیت ................................................................................................................................... 36

2-1- امنیت اجتماعی ............................................................................................................................ 36

الف ) احساس امنیت در بستر امنیت واقعی .................................................................................... 39

ب ) امنیت از دیدگاه مکتب اسلامی ................................................................................................. 41

ج ) ویژگی های پلیس امنیت مدار در پیشگیری از جرم ................................................................ 43

فصل دوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری جامعه مدار ................................ 45

گفتار اول : پلیس اجتماع محور ........................................................................................................... 45

1- بررسی تعامل میان پلیس و مردم .............................................................................................. 47

2- ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس ....................................................................................... 49

3- جلب اعتماد عمومی توسط پلیس جامعه محور ........................................................................ 51

گفتار دوم : نقش پلیس در ایجاد اعتماد سیاسی در شهروندان .................................................... 51

گفتار سوم : ارتقای کارآیی پلیس ........................................................................................................ 54

1- تمرکززداییدرسازمانپلیس .................................................................................................... 55

2 - اصول جلب مشارکت انتظامی .................................................................................................... 55

3 - سرعت و انسجام در نیروی پلیس جامعه محور ....................................................................... 56

گفتار چهارم : بحران های طبیعی و پیامدهای امنیتی – انتظامی ............................................... 58

گفتار پنجم : عصر اطلاعات و چالشهای فراروی پلیس ................................................................... 59

گفتار ششم : دانش محوری در نیروی پلیس جامعه محور ............................................................. 62

گفتار هفتم : پلیس و امنیت محله ................................................................................................... 63

گفتار هشتم : پلیس مشاور .................................................................................................................... 65

ضرورت تأسیس مراکز مشاوره در نیروی انتظامی ........................................................................... 66

اهداف مراکز مشاوره در نیروی انتظامی ............................................................................................ 66

گفتار نهم : نقش پلیس در پیشگیری اجنماعی از جرم ................................................................. 67

فصل سوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد................................ 74

مبحث اول : ویژگی های پیشگیری اجتماعی رشد مدار ............................................................... 75

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال ..................................................... 76

گفتار دوم : نقش پلیس در پیشگیری رشدمدار .............................................................................. 76

الف ) : نحوه مداخله پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در میان دانش آموزان ......................... 78

ب ) : نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان ...................................................... 79

گفتار چهارم : مطالعه موردی پیشگیری پلیسی از بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی

مناطق جهان ............................................................................................................................................ 85

اروپا ........................................................................................................................................................ 85

آسیا ......................................................................................................................................................... 87

آمریکا ................................................................................................................................................... 88

گفتار پنجم : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری دانش آموزان توسط پلیس............ 89

گفتار ششم: نقش پلیس درآموزش دانش آموزان ..................................................................... 92

1 - محورهای آموزش پلیس در پیشگیری اجتماعی رشد مدار ............................................ 93

2 - راهکارهای تشویقی در پیشگیری رشد مدار پلیس .......................................................... 94

3 - نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان در پیشگیری رشد مدار ............................................. 94

پیشنهادات .................................................................................................................................... 96

نتیجه گیری ................................................................................................................................... 97

منابع ............................................................................................................................................... 98جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نمایدبازدید : 275 | تاریخ : شنبه 20 خرداد 1396 زمان : 12:12 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما [0]

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


کد امنیتی رفرش